Furulunds 

kickboxnings

klubb

   

Antal besökare på vår hemsida [counter]

2022-08-21

Äntligen dags för terminsstart! Måndagen 22 Augusti.

Häng på redan från början så att du inte missar något. I början av terminen kommer vi under träningspassen ha en separat grupp för nybörjare där våra tränare satsar på att lära ut grunderna innan de sedan integreras i ordinarie grupp.

Inga förkunskaper behövs. Vi tränar barfota och du väljer själv om du vill ha shorts/långa byxor, t-shirt/långa ärmar.

Du testar 2 ggr gratis och utrustning finns att låna.

Priser
Medlemsavgift +15 år: 150kr
Medlemsavgift -15 år: 100kr
Terminsavgift +15 år: 900kr
Terminsavgift -15 år: 300kr

Träningstider:
Måndag
17.30-18.30: 8-14 år
18.30-20: +15 år nybörjargrupp+fortsättningsgrupp.

Onsdag: Pga tränarbrist så väljer vi att pausa nybörjargruppen (8-14 år) på onsdagar. Förhoppningarna är att så småningom kunna fortsätta även med den på onsdagar.

Äldre nybörjare och fortsättningsgruppen, 15- uppåt tränar från kl 18:30.

 

Nyhet

2022-01-22
Dagordning årsmöte
Furulunds Kickboxnings Klubb 846502-4126
2022-01-29. 12:00
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Val av rösträknare
7. Fråga om kallelse till årsmöte har utlysts på rätt sätt.
8. Godkännande av dagordning för årsmötet
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021
10. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2021
11. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning 2021
12. Fastställande av medlemsavgifter.
13. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2022
14. Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner.
a. Styrelsens förslag:
b. Inkomna motioner:
15. Val av ordförande 2022
16. Val av övriga styrelseledamöter 2022
17. Val av revisor 2022
18. Val av valberedning 2022
19. Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen
20. Övriga frågor.
21. Mötet avslutas.
2022-01-20

Här är verksamhetsplanen för 2022 samt verksamhetsberättelsen för förra året att läsa:

 

Verksamhetsplan 2022

 

Styrelsen har för avsikt att förvalta och utveckla föreningen på ett liknande vis som tidigare verksamhetsår.

 

Styrelsen ska:

 • Inom ramen för RF:s, SBK och SKF:s stadgar- vara ansvarig för föreningens verksamhet och ta tillvara medlemmarnas intressen.
 • Se till att föreningen följer lagar och andra bindande regler.
 • Se till att de beslut som årsmötet tagit blir verklighet.
 • Planera, leda och fördela arbetet i föreningen.
 • Ansvara för och ta hand om föreningens pengar.
 • Kontinuerligt informera medlemmarna om föreningens angelägenheter.

 

Budget för 2022

 

Styrelsen har för avsikt att 2022 avsätta pengar för:

 • Ev inköp av utrustning som behöver kompletteras.
 • Utbildning för medlemmar.
 • Tävlingsavgifter inkl. utgifter i samband med tävlingar.
 • Hyra
 • Styrelsearvode 300 kr
 • Stipendium för aktivt tävlande
 • Aktiviteter för medlemmar.
 • Aktiviteter för ledarna.
 • Revisorarvode 300 kr
 • Medlemsavgifter till förbund.
 • Försäkringar, lokal, utrustning & medlemmar.
 • Hemsida.
 • Bankavgifter
 • Förbandsmaterial.
 • Fika till möten och medlemmar ex. kaffe.
 • Inköp av enklare utrustning till försäljning.
 • Inköp av klubbtröjor till försäljning.
 • Reseersättning vid tävlingar och utbildningar.

 

Planerade intäkter för 2022:

 • Träningsavgifter.
 • Medlemsavgifter.
 • Bidrag.
 • Försäljning, bl.a. av kvarlämnad utrustning
 • Utbyte med andra föreningar 500 kr/ pass.

 

Verksamhetsberättelse:

 

Verksamheten:

Detta år, liksom 2020, har i hög grad påverkats av Covid-19, för vår förening liksom för många andra. Vid årsskiftet var hela Korsbackahallen stängd och först i februari startade träningen, men med en begränsning på max 16 personer. Vi införde ett bokningskrav, man fick skriva upp sig på Facebook för ett visst pass för att vara säker på att få plats. Detta, kombinerat med en allmän osäkerhet kring att delta i gruppaktiviteter, gjorde att vi fick färre nya medlemmar än normalt. Vid vissa pass tvingades vi tacka nej till nya som ville provträna men huvudsakligen tror vi att den lägre tillströmningen av nya medlemmar var avvaktan pga smittrisken. Bokningskravet var kvar fram till sommaruppehållet, därefter släpptes maxgränsen för antal personer i en viss lokal och till höstterminen kunde vi ta in alla som ville träna.

 

Höstterminen var nära nog normal, men antal nya tränande var lägre än vad som normalt är fallet, och många medlemmar som tränat före pandemin var inte tillbaka. Flera barn och ungdomar kom till ganska sent under terminen och från och med november återinförde vi en separat barn-och ungdomsgrupp.

 

Tävlingsverksamheten låg helt nere under första delen av året men kom igång under sommaren. Under sommar och höst har vi deltagit i 6 olika tävlingar med totalt 6 olika fighters. Vid SM, som hölls i november mot normalt i maj, hade vi två deltagare som tog varsitt SM-silver. Detta, och det faktum att vi har flera medlemmar som gått någon enstaka match eller har visat intresse för att göra det, gör att vi ser ljust på framtiden vad gäller tävlingsframgångar.

 

Även seminarier och sparringutbyten har varit väldigt begränsade, men klubben har deltagit i ett par sådana hos andra klubbar i Skåne.

 

Föreningen

Föreningen har haft 54 aktiva medlemmar under året. En minskning med 6 medlemmar mot föregående år enligt föregående verksamhetsberättelse. Föreningen har en medelålder på 22 år och består av 59 % män och 41 % kvinnor. Styrelse och ledarskap

Styrelsen har under året bestått av ordförande Ola Jarvi och ledamöterna Simon Larsen, Viktor Olsson, Linus Troedsson och Malou Adolfsson. Det har hållits årsmöte och 4 styrelsemöten under året.

Ledargruppen har liksom föregående år varit i minsta laget men bara någon enstaka pass har fått ställas in pga ledarbrist. Ledarmöten har hållits vid ett par tillfällen.

2021-12-31

Ett år till har sprungit förbi, ett år av träningar och matcher som gått mycket bra.

Det har också varit en del restrektioner som bromsat en del, men låt oss hoppas att det ebbar ut frampå det nya året 2022.

Den som känner sig lockad av att vara ledare får gärna berätta det så vi kan lägga upp en plan inför det nya året.

Gott slut och gott nytt år till alla.

2021-10-26
Sedan ett par veckor är det som vanligt igen (nästan) med träningsantal mm.
Ingen behöver alltså föranmäla sig utan det går bra att bara vara med på passen.
Vi börjar dessutom med barnpass måndagar och onsdagar 17:30-18:30 och vuxen (avancerade) pass samma dagar 18:30-20:00.
Lördagspassen är det inte så många tränande på, så vi funderar på att ha rena sparringpass då istället.
Återkommer om hur det blir.
2021-01-26

Då öppnar vi upp för barn/ungdomsträning under 16 år, igen måndagar och onsdagar 18:30-19:30 med start 1:e februari.

Kriterierna är att endast tränande får vistas i lokalen, ombyte sker hemma,vatten medtages hemifrån, vi spritar alla mittsar och handskar samt händerna under träningens gång.

Duschen efteråt görs hemma. Såklart får toaletterna användas vid behov.

Detta gäller fram t.o.m. 7 februari, då nya beslut tas.

2021-01-01

Vi önskar alla ett gott nytt år och hoppas att alla hittar ett bra sätt att hålla sig i form, eftersom dom nya restrektionerna säger att vi måste hålla helt stängt för träning i lokalen, tills 24 januari.

Därefter får vi se hur det blir med träningen.

God fortsättning på det nya året.

 

Senaste nytt:

2020-10-29
Nya riktlinjer ang Covid 19.
 
I veckan kom nya riktlinjer för Skåne, all tävlingsverksamhet och träning för personer över 15 år avrådes.
Detta gäller fram till 17/11, om inte nya besked kommit innan dess.
Vi har därför beslutat att ha uppehåll i träningen för alla födda före 2005 under denna period.
För barn och ungdomar födda fr.o.m. 2005 kommer vi att ha träning måndagar 18.30-19.30, alltså bara en gång i veckan och en timme.
Föräldrar får stanna utanför under träningen.
Onsdags- och lördagsträningarna ställs in helt under perioden, återupptas för samtliga ons 18/11, så som det ser ut idag.
Vi vill be alla ungdomar som har möjlighet att komma och träna, det är inte kul för varken ledare eller deltagare om det bara blir ett par tränande.

För dig som betalt för VT-20 så drar vi av halva terminsavgiften Ht-20 då all träning blev inställd pga Covid19.

2020-07-27
2020-04-02

Tillsvidare är all kickboxningsträning inställd hos oss pga rådande omständigheter kring coronavirusutbrottet!

Vi återkommer så snart det är säkert att träna i hallen igen!

Men vi rekommenderar att fortsätta träna själva hemma, löpning i skogen är bra och stanna gärna till vid något utomhusgym och träna!
Försök att bibehålla träningsnivån ni är på, eller öka den så det blir lätt att köra vidare när träningen väl börjar igen!

 

Med vänliga hälsningar

Furulunds kickboxnings klubb

/Johan Wolke 

2019-12-31

Vi önskar alla våra medlemmar och publik ett gott slut på året och ett gott nytt 2020!

Väl mött igen onsdagen 8 januari, där vi tar nya friska tag på decenniets första träningspass.

2019-12-29

 

Kallelse med Agenda för Årsmöte 

Furulunds Kickboxnings Klubb 846502-4126 

2020-02-01 kl. 12:00, F-hallen, Korsbacka, Kävlinge 

 

 1. Mötets öppnande 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet 

 1. Val av mötesordförande 

 1. Val av mötessekreterare 

 1. Val av protokolljusterare  

 1. Val av rösträknare 

 1. Fråga om kallelse till årsmöte har utlysts på rätt sätt. 

 1. Godkännande av dagordning för årsmötet 

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 

 1. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2019 

 1. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning 2019 

 1.  Fastställande av medlemsavgifter.  

 1.  Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2020.  

 1.  Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner. 

 1. Styrelsens förslag: 

 1. Inkomna motioner: 

 1.  Val av ordförande 2020. 

 1. Val av övriga styrelseledamöter 2020. 

 1.  Val av revisor 2020.  

 1. Val av valberedning 2020.  

 1. Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen för 2020. 

 1. Övriga frågor. 

 1. Mötet avslutas. 

 

Motioner ska senast tillhandahållas styrelsen: 

Lördag 11 januari 2020.  

2019-12-29

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

2019-12-18

Det var en mycket trevlig julavslutning på Lucy´s ikväll.

Ett glatt gäng åt, pratade och skrattade.

Det bästa var, förutom presenterna alla fick, att alla lovade träna väldigt mycket över hela julledigheten, både med hopprep och armhävningar.

Nu önskar vi alla medlemmar en underbart skön julledighet och ett gott nytt år:

 

Vi ses igen onsdagen 8 Januari, på årets första träningspass..

2019-07-15

Hej på er!
Snart är det äntligen dags för klubbens sommarläger i Sjöbo 2 – 4 augusti.
Vi kommer stanna på vandrarhemmet Solbacken på Orebackens camping. Ni kan läsa mer om Solbacken här: http://www.orebacken.se/boende/vandrarhem

Vi ses på Korsbackahallens parkering kl. 14:00 den 2/8 för att samåka till Sjöbo.
Meddela André på 0762392045 om du tar dig dit på egen hand! Vi undrar om det finns föräldrar som kan tänka sig att hjälpa oss att köra från Kävlinge till Sjöbo på fredagen den 2/8 kl. 14 och/eller köra hem den 4/8 kl. 11 från Sjöbo till Kävlinge?
Hör gärna av er till André på 0762392045 om ni kan tänka er att hjälpa till med körningen.

Packningslista
 Sängkläder: lakan, örngott, påslakan
 Badkläder
 Löpskor/träningsskor
 Kickboxningsutrustning (handskar, tandskydd, suspensoar & sparringutrustning)
 Träningskläder till 5 träningspass
 Handduk, tandborste, tandkräm, duschartiklar & hygienartiklar
 Vattenflaska
 Myggspray
 Ombyte och kläder efter väder
 Solskydd
 Mobilladdare
Alkohol och energidrycker är inte tillåtet att ta med.

PRELIMINÄRT SCHEMA
FREDAG:
14:00 Ses på Korsbackahallens parkering
15:00 Incheckning
17:00 Middag
19:00 Boxningsträning med BK Viljan

LÖRDAG:
07:30 Morgonträning
08:00 Frukost
11:00 Uteträning
13:00 Lunch
14:00 Bad/eftermiddagsaktivitet
17:00 Middag
19:00 Kickboxningsträning
SÖNDAG:
07:30 Morgonträning
08:00 Frukost
09:00 Avslutningsaktivitet
11:00 Utcheckning
12:00 Hemkomst

2019-05-18

Många och stora gratulationer både till Emma Ankargren som tog SM-guld på dagens SM tävling i Skurup, samt till Marcos de Freitas som kammade hem silver med bravur.

Ni gjorde strålande bra matcher båda två fram till finalerna där ni krigade på oerhört bra

GRATTIS

 

fantastisk coaching av Andr’e & Kevin, samt fabulöst hängiven publik som hejade på våra fighters.... ni är bäst allihopa

2019-04-08
Både Linn Nilsson 0ch Ola Jarvi vann sina matcher i helgen och tog med sig guldet hem.

Suveränt och bra jobbat, GRATTIS till er.

2019-02-19

Tävlingen i Skurup 16/2 - Jane´s Brawl, slutade med två vunna matcher och guld för vår Marcos de Frietas, STORT GRATTIS.

Snöpligt nog gick det en aning sämre för vår Emma Ankargren som tyvärr inte kunde rå på regerande SM-vinnaren i klassen.

Men det är bara att ta nya tag till nästa tävling!

2019-02-03

Vi är redan inne på månad två detta år och den sedan årsskiftet nybildade barn & ungdomsgruppen på måndagar och onsdagar gör succe !

Riktigt kul tycker vi alla och hoppas på fler flitiga elever samt fler framgångar för våra tävlande.

De tillika nystartade  rollerna som tränare/nyckelpersoner, fungerar otroligt bra, och finns det fler som känner sig manade att vara med där så säg till.

Väl mött, nya som erfarna på kommande träningspass

2019-01-03

Nya tider under rubriken :

Tider, pris och regler 2019.

2018-05-11

12 Maj är det SM i kickboxning.

Alex kommer att deltaga och kommer att göra sitt bästa för att ta medalj.

Vi önskar honom ett stort lycka till och håller våra tummar!

2018-04-30

idag Valborg har vi ingen ledd träning, men för er som vill så samla ihop er och kör ett pass.

2018-04-18

På lördag anordnar vi Kävlinges största kickboxningstävling,

April-Open!

 

Det blir turneringar i nästan alla viktklasser i lightkontakt, samt ett par fullkontaktsmacher!

 

Matchstart är kl 11 lördag 21 april i A-hallen.

Entr’e sker förbi kiosken på övre plan.

Avgift: Gratis under 12 år, 50:- för övriga.

Kiosken är öppen hela dagen med försäljning av bl.a toast, ost & köttbullemackor, korv m. bröd, dricka, kaffe & kaka.

 

Varmt välkomna att titta och se fighters från en radie på 30 mil deltaga samt stödja Furulunds

Kickboxnings

Klubb

 

Mvh 

2018-03-16

Vi önskar och håller tummarna för våra tävlande och coacher på rookie rumble lördag 17 mars!!

Det blir spännande att följa er på klubbens fb-sida om upplägg och resultat.

Kämpa väl och ha kul så blir allt hur bra som helst.

Andr’e tar hand om lördagsträningen på hemmaplan.

 

Lycka till allihopa

2017-12-22

GOD JUL 

Till er allihopa som tränat på så flitigt under det gångna året, samt till alla er som kommer att börja träna hos oss nästa år.

Välkomna tillbaka efter julhelgen med början onsdag 27:e december.

2017-12-06

Julen närmar sig med stormsteg och vi tänker för omväxlings skull hålla lite ledighet.

Därför har vi ingen träning 23 & 25 december, samt ingen träning 1 & 6 januari!

I övrigt tränar vi på i F-hallen som vanligt på dom övriga träningstillfällena.

 

Med vänliga julhälsningar...

2017-11-27

Dessvärre är onsdagens (29/11) gradering inställd pga för få anmälningar.

Den flyttas helt enkelt längre framåt i tiden .

2017-11-15

Onsdagen 29 november kl 18:00 är det gradering för er som känner sig sugna och kvalificerade... en anmälningslapp ligger på disken på klubben, där skriver man i sitt namn och bältesfärg.

För er som inte har möjlighet att vara med denna kväll, kommer ett alternativdatum senare, så alla får sin chans att ta nytt bälte.

2017-10-14

Lyckönskningar till alla våra fighters och coacher som ska kämpa i Ängelholm idag.

Ni är bäst

2017-08-17

På lördag 20:e snörar Simon på sig handskarna och styr upp träningen.

Hjälp honom att göra en bra träning tillsammans, träna hårt och flitigt.

Städa även lokalen efteråt, det går snabbt om man hjälps åt.

Mvh Johan

 

2017-08-15

Efter lång tid har fläktsystemet äntligen blivit servat så att det fungerar igen!

Vi fortsätter med andra ord träningarna utan att kippa efter syre och det gör vi imorgon onsdag igen...

 

Välkomna alla nya & gamla elever.

2017-08-10

Lördag 12:e augusti är det ingen 10-12 träning, men om någon vill hänga på alla flitiga i löppasset 11:30, så går det bra.

Dom träffas på klubben en stund innan...ta med vattenflaska och ta på bra löpskor.

Om någon får kramp innan löppasset, går det bra att stanna kvar och städa på klubben....robotdammsugaren kör inte riktigt alla golv och det behövs dammtorkas lite överallt....

2017-04-10

Många undrar hur träningen ser ut över påskhelgen... tidigare sa vi att vi skulle ha träning över påskhelgen, men dessvärre kan vi inte det! 

Så Onsdag 12 är sista passet innan påsken och vi kör igång igen onsdag 19.

2017-04-10

Lördagens tävling gick såhär:

Alex & Ramses tog hem GULD , Emil, Huseyn och Noa förlorade dessvärre, men nästa gång så går det säkert bättre..

 

Coachade gjorde André, Michael och Bengan.

Malou och Michael var poängdomare.

Tack till alla som var med upp på tävlingen och såg till att våra fighters gjorde sitt yttersta..

Bra gjort allihop!

2017-04-07

Imorgon Lördag tävlar Alex, Huseyn, Noa, Emil & Ramses i Ängelholm.

Vi önskar dom lycka till och håller tummarna.

 

Träningen fortgår som vanligt på klubben mellan 10-12. Välkomna.

2017-03-22

Helgens tävling gick som så att Ramses & Emil knep  varsitt GULD, Jonatan tog hem ett SILVER och Mange blir en erfarenhet rikare efter sin knappa förlust....

Ni är härliga kämpar allihopa, stora applåder till er!

Härligt gäng ni var och mycket beröm till coatcherna André, Bengan & Michael.

Michael är dessutom numera ordförande för kickboxningsförbundets valberedning.

Tummen upp alla... 

2017-03-16

På Lördag 18 mars går Emil, Ramses,Jonathan & Mange matcher på Rookie Rumble galan i Göteborg, vi önskar dom lycka till med alla deras matcher!

 

Träning på hemmaplan denna lördag utlovas som vanligt mellan kl 10 -12.

Välkomna.

 

Glöm inte heller att kolla in sidan här ovan, om sommarlägret.....

2016-12-31

Alla önskas ett gott slut på året &

Ett välkommet gott nytt år 2017.

Var rädda om er så ses vi igen 2:e Januari.

2016-12-22

Så önskar vi en God Jul till alla och när vi ändå håller på, ett Gott Nytt År ⭐️med.

nästa träning är ons 28 dec, sedan kör vi igång igen 2 januari

 

Var rädda om er..

2016-12-11

Klubben håller styrelse/årsmöte fredagen 30:e december.

Ni som vill och är över 15 år är välkomna att deltaga.

Olika roller i styrelsen ska väljas och ni som har frågor eller förslag på dagordningen vg lämna in dem till någon i styrelsen.

Vi träffas på klubben och förtäring ingår.

 

Välkomna.

2016-11-27

Stora och många grattis till alla er som igår lördag, kämpade och stretade till er era nya bälten!

Gustaw & Lukas klarade Gult bälte.

Emil, Szilvia & Ammy klarade Grönt bälte.

Jonatan, Mange & Ramses klarade Blått bälte.

Ni är Jätteduktiga!

GRATTIS

2016-09-11

Riktigt glädjande att vår självförsvarskurs för tjejer och kvinnor har blivit mäkta populär.

Vi kör igång lördag 24:e september kl 12:15 i ca två timmar.

Första gången är gratis och vi hoppa att alla ska få plats, annars delar vi på något sätt upp oss till nästa pass.

 

Välkommen med intresseanmälning till Michael på 072-1553434 eller till Johan på 0736-323669.

 

 

2016-06-16

Vill å Klubbens vägnar gratulera Ammy & Mange som idag, 16-06-16 gifte sig.

Vi önskar er all lycka tillsammans i äktenskapet i framtiden.

Återigen.. GRATTIS.

2016-05-15

Söndag 22:e åker vi som anmält oss till Master Ho och Limhamns sporthall, för en gemensam träning, sparring och graderingsdag.

Michael ska gradera sej till sitt andra Dan, resten av oss tränar som vanligt gemensamt med Masters klubb i Limhamn samt hans danska klubb som kommer och gästar!

Vi samlas på Korsbackahallens parkering senast 11:15 söndag 22:e och kör så fort bilarna är fulla.

glöm ej dusch och ombytessaker eftersom alla ska äta mat på kvällen.

2016-03-03

Påsken är i antågande men denna påsk blir det ingen träning på klubben.

Så lördag 26:e & måndag 28:e håller vi ledigt!

Däremot är det upp till var och en att göra egna pass för att inte "tappa" för mycket.

Så jogging, intervalllöpning, styrketräning, streching mm anbefalles..

 

Men fram till påskhelgen gör vi på som vanligt, fett ös!!!

2016-01-14

Gårdagens träning var rekord i antal tränande...36 stycken, är inte att förakta!

Indelningen i två grupper fungerar fint än så länge trots trängseln.

Vi får göra det bästa av det!

Tack Andr'e för ett bra pass med "fortsättningsgruppen".

2015-12-31

Vill önska alla medlemmar,stödmedlemmar och närstående en fin avslutning på året samt ett gott nytt år

/ Johan 

2015-11-24

Jul och nyår närmar sej och det innebär..... att det finns ännu mer tid för träning ,föhoppningsvis.

Vi planerar att  (förutom 23 & 26 december ) hålla öppet på måndagar, onsdagar så att vi kan träna bort julmaten.

2015-11-15

Då var det dax med gradering!

Dom som känner sej mogna för att gradera sej säger till mej, Michael eller André så beslutar vi om det går bra.

Lördagen 12:e december klockan 11 kör vi igång med detta på klubben.

Träning är dock för alla den vanliga tiden 10-12.

2015-11-14

Klubben har nytt Bankgironummer, det nya är 8313-9  74065405-8 Sparbanken Skåne.

Vi har även Swisch som är anslutet till samma konto: 12 35 12 73 52

 

Vill återigen påminna om att vi högst troligt kör igång ny självskyddskurs med Michael och/eller Johan som instruktör/er.

Sprid gärna ordet...

2015-11-03

Längesedan det skrevs något här, så det är dags nu.

Träningarna går vidare tre gånger i veckan och flera olika elever har tagit på sej rollen som instruktörer på olika pass med enormt bra träningar som resultat.

Detta kommer vi att fortsätta med fast med lite mer strukturerad stil., vi ska bestämma vilka pass vi tar så alla vet om vem som är tränare på just det passet.

 

Vidare finns det ett intresse för att köra igång en självförsvarskurs igen, så vet någon om någon som vill vara med så be dom anmäla sitt intresse, antingen på klubbens hemsida eller direkt till Johan eller Michael.

 

En gradering står också på lut, det är bara att bestämma ett datum så kör vi.

 

Mvh Johan

2015-07-19

Sommarträningen

Michael in action..

med Michael fortsätter, han håller träningarna uppdaterade på klubbens Facebook när och hur träningen är !

Så kolla där och träna på.... det är oftast träning dom vanliga dagarna och tiderna.

 

Trevlig sommar

2015-06-25

Stort grattis till Jonatan som tog grönt bälte samt till Joakim som tog lila bälte på gårdagens gradering.

Det blev en tuff gradering i två timmar med massvis av olika tekniker och tillhörande matcher i många ronder och snygga blåmärken..

Tack till bistående examinators Michael & André.

2015-06-18

Önskar alla medlemmar en riktigt skön å trevlig midsommarhelg☀️

På måndag kör vi på igen, då med Michael vid rodret.

2015-05-23

Lördag 6 juni (Sveriges nationaldag) och

Lördag 20 juni (midsommardagen) håller vi stängt för träning på klubben.

Detta hindrar inte på något sätt någon för egenträning.. det finns många härliga mil att springa på, eller många platser för hoppreps-hoppning, eller många ställen för styrketräning och strechingövningar, runtom i nejderna.

Kör hårt !!

2015-05-23

Då siktar vi in oss på en gradering för dom som vill, onsdagen 24:e juni kl 18.

Ni som vill gradera skriver upp ert namn på en lista som kommer att ligga på klubben.

Denna dag kör vi träning och gradering parallellt så alla kan vara med på det ena eller det andra.

2015-05-07

Ett tag sedan något blev skrivet här, så nu är det dags.

 

Antalet tränande varierar upp och ner på träningarna, så kom gärna och fyll på antalet.

 

Glöm inte att klubben vill att vi ställer upp med klubbkläder samt bälte för dom som har det.

Det mesta finns att köpa på klubben.

 

Måndagar är det dock valfri klädsel, men det är en anpassad kickboxningsklädeskod som gäller.

 

Vi är i startgroparna för att dra igång en ny självskyddskurs med främst utomstående som deltagare, så hör ni någon som är intresserad så meddela detta till dom.

 

Städningen är något som ALLA vill ska fungera, det innebär att ALLA som tränar behöver ta sin del i det hela!

Efter lördagsträningen 9/5, vill jag att det ska dammsugas så golvet kan bli spritat, tänk på detta å hjälp till så vi kan bibehålla ett fräscht golv.

 

Listan med datum till alla med nyckel och tagg behöver bli ifylld, så vi kan bestämma hur det blir med träningen över sommaren.

Listan hänger på disken.

 

Månadens mestaste träningsflitpris har utgått helt då tidsbristen regerar för ofta på min (Johan) lediga tid...

 

I övrigt önskar jag alla en fortsatt härlig träningsvår, kör hårt å gärna flera träningsdagar i veckan på klubben..

 

2015-03-31

Påsken är här och det innebär lite ledighet från klubben.

Vi håller stängt för träning:

Påskafton

lördag 4:e april,

       samt

Annandag påsk

måndag 6:e april.

Naturligtvis är det bra med egenträning, åtminstone dessa dagar...

Glad Påsk

2015-03-12

Så äntligen är alla mattor på plats i lokalen, nu finns det inget lånat utan allt tillhör klubben.

Tack till alla inblandade för införskaffning till hjälp med att lägga dom sista på plats.

/ Johan 

2015-03-02

För tillfället är det ganska hackat och malet med mattorna!!

Dom har varit till låns av brottarklubben som nu behöver få tillbaka dom..

vi håller på som bäst att få ihop mattor från annat håll, vilket inte är det lättaste eller billigaste.

Men vi hoppas att såsmåningom kunna få ihop mattor igen till ett helt golv!

Tillsvidare vill vi inte se några feltramp eller stukningar längs kanterna.. Linda....(Hoppas den stukningen var lindrig)

2015-01-11

På mötet bestämdes också att priset för träningsavgifterna för barn under 15 år skulle justeras neråt, detta är gjort och står under fliken:

 Tider, kostnad & regler.

2015-01-11

På mötet bestämdes också att lördagar f.r.o.m 7:e februari, så börjar lördagsträningen kl 10.

Så det är alltså upp tidigt för träning mellan kl 10-12 från och med 7:e februari....

2015-01-10

Styrelsemötet gick av stapeln ikväll, hoppas vi fick med allt....

Iaf så ska dom som räknar sej till avancerade, nästa lördag 17:e ha en genomgång och försöka sätta ihop ett schema om vem som ska ta hand om träningspassen för den gruppen.

På så sätt får den som ska ta passet lite tid på sej att förbereda och sätta ihop ett bitande bra pass.

Papperskopior från årsmötet utkommer snarast.

2015-01-06

Vårterminen har startat fint med två träningar redan, på onsdag kör vi igen och då hoppas vi på stor uppslutning utav gamla & nya elever.

Kom ihåg att det är ny termin med nya avgifter till klubben, det finns även nya t-shirts och linnen att köpa.

Välkomna

2015-01-06

Decembers träningsflit vanns återigen utav Oskar. Han tog även hem 2014 totala träningsflit med 7 st vunna månader.

Elin kom på 2:a plats med 4, Malou på 3:e plats med 2 och Edvin, André, Linda & Kim med varsin vunnen månad.

(5 månader var delad förstaplats ifall någon inte får ihop antalet med årets 12 månader..)

Så Oskar kan välja vinst plus sju saker ut kartongen på disken, Elin 4 saker osv osv...

2015-01-05

Kul med så många på träningen, bra tränat allihop!

Det blev inget styrelsemöte ikväll så det tar vi på lördag ist efter lördagsträningen.

Så var med och påverka och ge förslag.

2014-12-31

Gott Nytt År

allihop, var rädda om er och var försiktiga.

Vi ses igen på träningen, som drar igång igen på lördag 3/1, då Michael håller årets första träning!!

2014-12-23

God Jul

Önskas till alla som under året varit och tränat samt föräldrar och publik.

Önskar alla en härligt fridfull God Jul ..

 

Tack till Karin, Richard & André för julklapparna..:)

2014-12-22

Då kör vi årets sista pass ikväll... sen tränar alla sina egna pass mellan tomtedags och fyrverkerier.

Lördag 3e januari är årets första pass och efter måndagsträningen 5e så har vi ett styrelsemöte!

Så boka in det och var med och påverka å samverka..

2014-12-06

Idag har vi haft klubbens första gradering (på tiden).

Ni var jätteduktiga allihopa och gav allt ni hade !!

Så ska det se ut!

Så stora grattisar till er som klarade gult bälte: Edvin, Oskar, Adam, Isac & Ramses.

Stora gratulationer till er som klarade grönt bälte: Elin, Andy & Sebbe.

Dagens högsta färg på bältet knep Malou !Grattis till lila bälte!!

Novembers intensivaste träningsflit, delas denna gång på tre stycken... det är: Elin, Malou och Oskar, som kan hämta sitt pris på bardisken nästa träning.

GRATTIS.

Innan året tar slut, ställer André upp i December open som går utav stapeln i Ängelholm lördag 13:e.

Coacher till dagen i ära efterlyses, så meddela mej snarast....

2014-12-02
2014-12-02

Julen är i antågande och SISTA träningspasset blir måndag 22:e december, sedan är det julledigt.

Vårterminen 2015 drar igång igen lördag 3/1 klockan somvanligt 13:00.

 

2014-11-16

Förbaskat tråkigt för André som tvingas avstå sin medverkan i landslaget på grund av en inflammation i tån...

Hoppas den läker snart så vi får se dej på klubben igen tränandes, sen kommer det garanterat fler chanser för André att deltaga i landslaget.

Vi önskar dom som rest ner lycka till å håller tummarna för dom.

Nyhet

2014-11-14

På söndag åker vår André med landslaget i kick light och light contact till Maribor i Slovenien, för att installera sej och ladda upp inför EM.

André ställer upp i båda disciplinerna.

Hela klubben önskar honom och hela landslaget, stort lycka till och packar med en resväska med tusen asskicks som han kan använda efter behov.

Ge järnet André men slappna av ändå och ha roligt under alla matcher...

Vi är så stolta över dej!!!

LYCKA TILL !!!

2014-11-02

Oktobers mestaste tränande blev Elin !!

Grattis till fliten och du väljer något nästa gång, kanske en reflex ? hahaha

 

2014-11-01

Så blir det äntligen dags med klubbens första graderingsdag.

Lördagen 6:e december har vi gradering upp till och med rött bälte.

Så alla ni som är sugna på bältesgradering skriver upp er på en lista som finns på klubben.

2014-10-27

Stora grattisar på din 18-års fyllerårdag idag André!!!

Ja må han leva ja må han leva ja må han leva uti hundrade år....

 

Nyckeln som varit efterlyst av Michael är hittad... var den blev funnen får Michael svara på , hahahaha

2014-10-19

Tobbes match igår gick riktigt bra!!

Förutom att den andre gick och vann så gjorde Tobbe en strålande insats, det såg riktigt bra ut och han vek inte en tum.

Spännande att följa dej i framtida matcher, för det kommer att bli bättre!

 

Tobbes bägge coacher skötte sej riktigt bra med, dom blev helt hesa...

2014-10-14

Lördag 18:e är det dags för Tobbe att gå sin debutmatch på FIRST FIGHT galan i Ängelholm.

Vi önskar honom lycka till och är det någon mer än jag själv och André som vill med så är det plats kvar i bilen.

 

Det behöver vara en som öppnar för träningen på lördag och håller styr på allas viljor, vem ställer upp?

2014-09-30

Stort grattis i efterskott till Anders som fyllde år i lördags, hoppas det blev en lyckad dag !!!

 

Septembers mestaste tränande är en delad förstaplats mellan Edvin & Elin..

Grattis till er flit !!

2014-09-22

GRATTIS i efterskott på din födelsedag Lukas, vad kul att du hade en härlig fyllerårdag!!

2014-09-11

Igår blev André uppmärksammad av kommunens bildningsnämd och utav Lena & Leif.

Ett trevligt inslag och riktigt kul för André som gjort sej förtjänt utav den fina blomman och kuvertet han fick.

Peter från tidningen Hallå! var också på klubben igår och intervjuade André lite med anledning av hans medverkan i Landslaget.

I andra numret av Hallå! är det tänkt att den här intervjun ska vara med i.

Trevligt när det visas uppskattning samt skrivs om oss i olika sammanhang.

2014-09-04

Grattis på din födelsedag idag Tobbe !!!

Hoppas du haft en fin dag....

2014-09-02

Onsdagen 10/9 kommer Lena & Leif från kommunen till oss för att gratulera André för sitt SM-GULD...

Bättre sent än aldrig så var med på denna högtidsstund ca 17:45 onsdag 9:e !!!

Efteråt kör vi igång träningen.

2014-09-02

Grattis Bassam på din 15:e födelsedag idag !

Önskar dej en fin dag.

Oskar A knep återigen titeln: månadens mestaste träningsflitigaste, denna augustimånad.

Grattis till dej å välj något ur sortimentet nästa gång.

2014-08-23

STORT grattis till André som numera är med i Sveriges landslag i Kickboxning kick light !!!

Det blir fantastiskt spännande att följa André på hans resa i landslaget och dit dom tar sej.

Än en gång André...GRATTIS !!!

2014-08-06

Onsdagen 13:e är det Vikendagen i och runtom Vikenhallen i Furulund mellan 13-20.

Det är ett nytt koncept som fritidsgårdarna anordnar och det är alltså premiär på onsdag.

Vi flyttar hela vår träning till Vikenhallen, och kör ett träningspass där mellan 18-19:30.

Ju fler vi är som deltager desto bättre!

Dagen kommer att vara fylld utav olika aktiviteter, för mer info googla Vikendagen!

Välkomna !!

2014-07-31

I juli tränade André flest gånger så grattis till den reflexen...eller om du väljer något annat?

I övrigt kör vi igång på nytt efter sommaren redan på lördag (2:a augusti) så då hoppas vi på en utav träningssugna, fullsmockad  lokal.

Ses på lördag!!!

2014-07-07

Som det ser ut just nu, så är det full träning med Bengan i lokalen, på onsdag tar André hand om träningen och följande träningsdagar ska Michael göra sitt yttersta för att ta hand om dom, kan inte han ska Sebbe åtminstone öppna upp så alla träningssugna kan köra ett pass..

 

Önskar er alla en fin, solig och skön sommar!!

2014-06-30

Jag trodde att vi skulle kunna ha en fungerande träning sommaren igenom nu när vi har en sådan fin egen lokal... det visar sej bli svårt eftersom alla, inklusive jag behöver lite semester.

vi gör däremot vårt bästa för att ha öppet under sommaren, men den listan kommer att ligga på klubben där datumen för sommarträning kommer att stå.

Kommande onsdag 2/7 och lördag 5/7 tränar vi iaf som vanligt.

Glöm inte att skriva upp er på listan för klubbkväll hemma hos Håkan lördag 26:e juli, originallistan försvann så på onsdag ligger det en ny lista på klubben.

Klubben bjuder på mat och dryck.

2014-06-13

På lördag tar Michael hand om träningen, kämpa på och var snälla mot honom..

Önskar alla en trevlig helg!!

ps. en tuff träning anbefalles Michael, det behöver dom, hahaha

2014-06-08

Grattis på din dag idag Kristoffer, hoppas den blir fin och att du med har lite träningsvärk...

G R A T T I S . . .

2014-06-03

Grattis till er, Oskar & Elin, som delade första platsen med flest träningar i maj !!

Ni får välja ut något lämpligt pris nästa gång, det finns tex nya bars i kylen....

2014-05-24

Stort GRATTIS på din födelsedag idag Dennis, hoppas den blir fin!!

Linda passade minsann åxå på att fylla år i veckan... GRATTIS till dej med !!

2014-05-18

Väldigt tråkigt att Korsbackahallen av någon anledning inte var öppen igår när Linda & Andy skulle hålla i träningen..

Vi ska se till så att ALLA med nycklar blir tilldelad en tagg så förutsättningarna för att kunna komma in och tränar ökar dom gånger när ingen håller hallen öppen..

2014-05-18

Stort GRATTIS till dej André och din SM titel i KL -84 som du så galant plockade med dej från Göteborg igår !

Det är bara att gratulera dej och nu har både du och klubben sitt första GULD !!!

2014-05-16

På Lördag ställer André upp på SM i Göteborg.

Vi önskar honom lycka till och önskar honom framgång !! 

På hemmaplan tar Linda & Andreas N hand om lördagens träning.

2014-05-10

I april har vi två finalister som tränat flitigast.... 1:a platsen delas mellan Linda & Oskar!! Grattis till er och era priser kan ni välja nästa träning..

2014-04-28

Idag måndag är det träning som vanligt, men på onsdag 30:e är det stängt i hallen!!

Lördag kör vi vidare med en ny träning, själv kan jag inte träna så Michael håller i tåtarna å kör en tuff träning med er!!

2014-04-04

Oskar A kammade hem mars månads träningspris med nästan fulltalig träningsstatistik !

Priset har du redan valt..

GRATTIS Oskar.

2014-03-20

Ojj, var ett tag sedan något blev skrivet här.....

I januari tränade Kim och Oskar allra mest, och i februari var det Malou som tog hem träningsflitigheten.. så grattis till er och ni vet priset som ni får...

Annars fortsätter träningen galant i lokalen på Korsbackahallen, vi är mellanåt ganska många men med lite vilja får alla plats!

Självskyddskursen fortsätter också, om än med en och annan inställd lördag.

Det finns dessutom intresse för en ny kurs efter den som pågår...

Träningsmusik på CD finns det fortfarande plats till i cd-växlaren, så har någon en bra skiva så ta med den bara.

 

 

2014-02-15

Idag höll Håkan i träningen och det gick hur bra som helst!!

Bra gjort,  så det får du gärna göra fler gånger!

Självförsvarskursen går framåt och deltagarna lär sej fler och fler kombinationer av försvar och motstånd!!

2014-02-01

Onsdagen 5:e kör vi barn/nybörjarträning mellan 18:00-19:30.

Den vanliga träningen blir som vanligt mellan 18.30-20.30.

2014-01-26

Stort tack till Kim som tog hand om lördagsträningen på hemmaplan, det är viktigt att den fungerar fast att några av oss är borta på tävling!

Big Bang gick av stapeln och Bengan & Richard coachade André, medans jag stod bredvid och skrek mej blå...

Ett lyckat koncept för André vann sin LC match mot John Skov, Zen-to, Danmark med 2-1.

Nästa match mot August Aszteley, Fighter kickboxningsförening, vann André också med 2-1.

Den matchen blev också utsedd till dagens bästa fight, och som lök på laxen knep André pris för bästa fighter....

Vi kan bara gratulera André och önska honom

fortsatt lycka till !!

Grattis säger vi också till Malou, Kim & Bengan som är klara och godkända poängdomare!

 

2014-01-20

STORT TACK till Håkan och hans bror för soffan som blev skänkt, och för frakten till klubben, där den nu står och är klar för användning !

2013-12-30

I elfte timmen å lite till visar det sej att hallen håller stängt kvällstid....

Så tyvärr ingen träning ikväll utan vi får vänta tills lördag då vi tar nya friska tag igen med nya härliga träningspass.

Önskar alla ett gott slut på året och en god start på 2014, var rädda om er!!!

2013-12-29

Nyårsafton närmar sej men innan dess hinner vi med ett pass till !

Måndag 30:e kör vi ett svettigt pass, för att sedan hålla stängt på nyårsdagen (onsdag) 0ch på lördag 4:e hälsar vi nybörjare samt mer rutinerade medlemmar välkomna till 2014 års första träningspass!!!

2013-12-22

Då är det jultid och julafton närmar sej.

Vi har julledigt från ordinarie träningar en hel vecka, nästa pass är lördag 28:e så passa på och njut av julen!

Träna gärna själva ändå den här veckan så kollapsen inte är så nära förestående första passet...

STORT tack till er som var med på min fina julklapp som jag fick igår, den är riktigt skön!!!

Önskar alla en riktigt GOD JUL 

och att alla är snälla mot varandra.

2013-12-14

Tack till Linda & André som i detta nu tar hand om träningen, ser ut och bli ett bra pass!!!

2013-12-08

Härligt att det hölls träning på hemmaplan trots stor uppslutning till tävlingen.

Tack Malou för att du höll i ett bra pass, som gett en del träningsvärk mm, hahahaha

2013-12-08

STORA & många grattis till André som igår vann sina bägge matcher mycket övertygande på December open i Ängelholm.

André tog även hem priset för tävlingens bästa fighter...GRATTIS

En eloge till coacherna och övrig medföljande påhejare !!!

 

Ali från Master Ho´s klubb blev tyvärr diskad  redan i sin första match pga för hård kontakt..... men vi vet alla hur hårfin gränsen är och önskar honom bättre lycka nästa gång!

 

2013-11-26

Stort grattis till alla er som klarade er gradering hos Master Ho igår.

Starkt gjort!!!

Malou - blått bälte

Kim - rött bälte

André - brunt 1

Michael - svart 1:dan

Och jag passade på att ta mitt 4: dan...

Tack till Linda som tog hand om träningen på hemmaplan i samarbete med Andy N.

2013-11-13

Då Hälsar jag alla som är intresserade utav vår idrott, nya lokal och vad vi är för ena, varmt välkomna till invigningen nu på lördag 16:e klockan 13:00.

Vi är inte helt klara med ordningen i lokalen men vi ska nog kunna hålla en invigning ändå.

Väl mött på lördag!!!

Korsbacka, F-hallen....

2013-11-05

Oktobers mestaste träningsnärvarande blev ..... Michael !!

GRATTIS till det å tack för all tid du kan ägna åt träningarna !

 

Ett STORT TACK ger jag också till Kim & Malou som lägger mycket fritid till att få ordning på nya lokalen med, den ser mer å mer färdig ut för var gång man är där.

 

På onsdag är det som sagt ingen träning, men alla är välkomna att hjälpa till med flytten ändå.

Sen kan inte alla vara med och hjälpa till å färdigställa, för det finns det inte plats för, men det kan ju vara kul och hjälpa till med flytten om inte annat....

VÄLKOMNA.....

2013-11-03

Måndag 4:e tränar vi för sista gången i Ljungenskolans gympasal... därefter, hjälps vi åt att färdigställa nya hallen så att vi kan ha en invigning utav den lördagen 16:e november!

Mer om detta pratar vi om på morgondagens träning!

2013-08-26

Med det täta nätverk av kontakter det finns bland oss, så är det svårt att hålla något som skulle bli en liten överraskning, hemlig....

Så därför tänkte jag berätta för alla att någongång september/oktober kommer vi att flytta vår verksamhet från Furulund till Kävlinge...

Vi kommer då att ha en egen lokal, nyrenoverad å fin i Korsbackaskolan.

Vi kommer naturligtvis fortfarande att heta Furulunds kickboxnings klubb.

Lokalen ska inredas innan vi påbörjar vår träning där, bl.a med en boxningsring!

Exakt var, när å hur kommer jag att skriva å berätta om såklart, fram tills dess tränar vi som vanligt på i gympasalen i Furulund !!

2013-08-26

I helgen har Michael, Andreas B & jag blivit utbildade, så nu är vi licensierade kickboxningsinstruktörer

inom svensk kickboxning!

Grattis till er, Michael & Andreas för att vara bland dom första licensierade tränarna i Sverige

Detta betyder att vi kommer å effektivisera vår träning för allihop och förhoppningsvis skicka fler medlemmar på samma kurs.

2013-05-13

Vilken dag vi hade på SM i lördags!

Härlig stämning hela dagen i hallen och även om ingen av oss nådde ända fram, Andreas 4:a

André silverpokal

Johan likaså, så är jag mäkta stolt över allas insatser inklusive coacherna, Ulla & Bengan!

Stort tack till arrangörklubben Kalvhagen & Martin m.fl som gjorde detta SM till en härlig dag..

2013-04-14

Ett hejdlöst stort GRATTIS till dej André som vann dina bägge matcher igår på tävlingen!!!

Helt underbart att vara coatch när resultatet blir så bra!!

Vi var ett härligt gäng som var uppe och tillbringade dagen i Ängelholm, men efter en sån prestation i ringen så var varenda timme värd väntan....

/ En stolt tränare.

 

Tack Kim för att du höll träningen här hemma, härligt att vi som klubb kan vara igång på två ställen samtidigt.....

/en stolt farsa

2013-04-08

I fredags (5:e) blev det en svettig gradering hos Master Ho!

Glädjande nog kunde vi konstatera att alla klarade sina mål och det är bara att gratulera er alla till era nya bälten.

Linn tog gult.

Malou tog orange.

Kim tog lila.

Håkan tog rött.

André tog brunt II.

Michael tog brunt I.

STORT GRATTIS allihopa....

Så i lördags (6:e) gästades vi av Larry Lindwall, och vi fick en härlig genomgång å tips å trix i thaiboxningstekniker vilket var både kul och intressant.

Så tack Larry för ett trevlig pass med dej !!!

2013-03-06
Framgångsrika furulundfighters. Från Vänster: Andreas Bengtsson, Bengt-åke Fredriksson, Kim Wolke, Malou Adolfsson och Johan Wolke. Foto: Privat
Framgångsrika furulundfighters. Från Vänster: Andreas  Bengtsson, Bengt-åke Fredriksson, Kim Wolke, Malou Adolfsson och Johan Wolke.  Foto: Privat

Egen cup en framgång

KAMPSPORT. Sex klubbar deltog när Februaricupen  avgjordes i Vikenhallen. Men det var nära att urpremiären inte kom igång.
– Först gick strömmen och sedan insåg vi att det inte fanns  tillräckligt med mattor. Då var det bara en timme kvar innan allt skulle dra  igång men vi lyckades få ordning på allt till slut, förklarar Johan Wolke från  Furulunds kickboxning. Sedan klubben bildades 2001 har alltid tanken om att  en dag arrangera en egen tävling funnits. Nu har det blivit verklighet.
– Det gick över förväntan. Sex klubbar var anmälda och det var  riktigt häftigt att få vara med om att arrangera en egen tävling, säger Johan  Wolke. Februaricupen är en nationell kickboxningsturnering med så kallade  kick-light regler. Det innebär att motståndarna inte får träffa varandra med för  hård kraft. Händer det diskvalificeras man.
För arrangörsklubben gick det  bra. Totalt kammades fem medaljer hem, där Malou Adolfsson (-70 kg), Andreas  Bengtsson (-74 kg) och Johan Wolke (-89 kg) vann silver och Bengt-Åke  Fredriksson (-69 kg) och Kim Wolke (-84 kg) vann brons. – Detta väckte ett  sug efter fler tävlingar och målet är att vi ska arrangera minst en tävling om  året, berättar Johan Wolke.

Läs mer: http://kavlinge.lokaltidningen.se/egen-cup-en-framgaang-/20130301/artikler/703069873/1151#ixzz2Mm2Kmeai

2013-02-17

Vilken lyckad tillställning februaricupen blev för oss!!

Tusen tack till alla som hjälpte till med allt som behövdes göras.

Ovärdeligt arbete som alla hjälpes åt med, TACK!!

Absolut ska vi arrangera fler tävlingar, speciellt när det gick såhär bra!!

TACK TILL ALLA...

 

Naturligtvis jäkligt beklagligt att Ola´s tävlingskort inte var klart så han fick utgå..

Men Ola, vi skaffar ett sådant till dej så är du med nästa gång!

 

 

2013-02-16

Så är det dags för vår första tävling som arrangör!

Det har svängt om matchantalaet fram och tillbaka, men som läget är nu timmarna innan allt drar igång blir det 21 matcher !!

Hoppas på en härlig dag med fina matcher och mycket publik.

VÄLKOMNA !!!

2013-01-26

Full pott blev det för oss i Big Bang tävlingen idag, naturligtvis tack vare vår André Nilsson som vann sin förste match i KL i sin ordinarie viktklass -84 kg med 2-1.

Sedan gick han upp en viktklass till -89 kg och vann sin match där med med 3-0.

Han stoppade dock inte där med sina två fina pokaler, utan blev framröstad som dagens fighter med, så nu kan André stoltsera med tre fina pokaler på hyllan och en helnöjd klubb bakom sej.

GRATTIS än en gång André, suveränt bra jobbat!!!

2012-07-08

Klubbens första KM är avslutad och med facit i hand så gick det ju trots allt riktigt bra!

STORT Grattis till alla som deltog i och runtom detta KM, riktigt kul att genomföra det!!

Grattis till André & Håkan som tog hem dom snygga pokalerna.

2011-09-25

Vårt första 10-års jubileum är över, inte alltför många besökare kom för att titta på oss, men till er som ändå kom... Tack till er!!!

Naturligtvis ett extra stort tack till alla medlemmar som visade upp sej under dagen och gjorde 10-årsjubileumet till vad det blev!

Vi hade dessutom äran att få besök av Master Ho och Vladimir Isaevska!

Så det blev ett träningspass utöver dom vanliga och även en del "botningar" av allehanda krämpor, tusen tack för att ni kom och var med under dagen!!

 

 

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Terminsstart 1 augustoi
KICK OFF 10.30
VÄLKOMMEN TILLBAKA!

(Blandad grupp tillsvidare såväl måndag, onsdag och lördag) 

Furulunds kickboxnings klubb har en inriktning på att lära ut kickboxning från grunden. Klubben startades hösten 2001 i hjärtat av Furulund, men vi tränar sedan 2013 i F-hallen på Korsbackaskolan i Kävlinge.

Syftet då som nu är att hålla sig i form, både fysiskt och psykiskt.

 En Ledare håller alltid i träningspassen för barngruppen och nya elever. Passen innehåller uppvärmning, stretching och basövningar såsom spark och slagtekniker, både med och utan mittsar.

Fokus läggs naturligtvis också på sparring, där vi anpassar intensiviteten efter kunskap och erfarenhet.

Passen för dom avancerade hålls alltid av våra kompetenta ledare, som varje gång komponerar ihop fina och svettiga pass!

Vi skulle dock behöva fler ledare att fördela över alla pass, så den som är sugen att utveckla sig själv och ta sig an några träningspass, får gärna anmäla sig!
Ola, Viktor, Rebecca, Simon, Linus, Emma, Melwin samt Ninni delar på ledarrollerna tills vidare.

Jag som startat Furulunds kickboxnings klubb, heter Johan Wolke, och har tränat kickboxning sedan slutet av tonåren.

Min tränare, Master Ho, driver Kung-Fu och Kickboxningsträning på Bergaskolan i Limhamn.