Furulunds 

kickboxnings

klubb

   

Vad är kickboxning?

Kickboxning är en relativt modern tävlingssport som tagit tekniker från asiatiska kampsporter som karate, taekwondo och thaiboxning och från västerländsk boxning. Precis som det låter används boxning och sparkar, enligt vissa regelverk även knätekniker. Till skillnad från MMA, som också är en tävlingsform med moment från många olika kampsporter, är kickboxning en stående kampsport utan brottningsmomentet som förekommer i MMA.
Kickboxningen utvecklades främst i USA och Japan och de båda ländernas stilar skiljde sig något åt.
Idag, inte minst genom populära internationella tävlingsformat som K-1 och Glory har kickboxningen utvecklats och de olika särarterna har närmat sig varandra. Flera olika regelverk förekommer dock, bl.a. skiljer sig reglerna kring huruvida låga sparkar, knän och clinch är tillåtet.

Kickboxning och självförsvar

I Furulunds Kickboxning klubb utövar vi kickboxning som motion och tävlingsidrott. Vi tränar alltså inte specifikt för självförsvar, men givetvis är den som är duktig i kickboxning eller en annan kampsport bättre rustad i en självförsvarssituation än den som är otränad.
Många som nyligen börjat träna en kampsport, inte minst ungdomar, funderar mycket över självförsvarsaspekten och frågar ibland instruktören hur man bör agera i en sådan situation. Hur man hanterar en eventuell självförsvarssituation kan få allvarliga konsekvenser, både medicinska och juridiska. Detta är därför varje persons eget ansvar att bedöma och inget en idrottsledare bör ge råd i. Föräldrar till omyndiga medlemmar kan med fördel prata igenom detta med sina barn.
 
Om du har några frågor kring klubben, träning och tävling – prata med våra instruktörer i anslutning
till träningen.